Kring 12 Boechout-VREMDE

Welkom op de website van Kring 12

SInt-Bavo Boechout en Sint-JAn in de olie vremde

Kring 12 is de groep die zich bezighoudt met het voorbereiden van jongeren op hun vormsel. Dit is soms beter bekend als de vormselcatechese.

Niet alleen willen we uitleggen hoe de kerk in elkaar zit, we willen vooral aan de jongeren tonen hoe christelijke waarden belangrijk zijn om door het leven te wandelen.

Vanaf september 2022 zal de voorbereiding op het vormsel gezamenlijk gebeuren voor de parochies Sint-Bavo in Boechout en Sint-Jan in de Olie in Vremde. Een groep enthousiaste gidsen en begeleiders staat klaar om met alle kandidaat-vormelingen op weg te gaan naar het vormsel. We plannen een maandelijkse bijeenkomst en een weekend. Daarnaast zien we elkaar vlak voor het vormsel om even te oefenen.

We trekken ons werkjaar op gang op ons zaterdag 24 september 2022 om 14u met alle geĂ¯nteresseerde kinderen. De ouders verwachten we om 17u voor een infomoment. Daarna sluiten we samen af. Indien onze werking jullie aanspreekt, kunnen jullie nadien inschrijven. Alle informatie daarrond ontvangen jullie op 24 september.

We werken samen naar het vormsel toe op zATERDAG 6 mei 2023!

Viering in Sint-Jan in de Olie in Vremde om 9u30.

Viering in Sint-Bavo Boechout om 11u.