Welkom bij de Vormselcatechese van Boechout.

Vormselcatechese bereidt jongeren voor op hun vormsel.vormelingen.jpg-for-web

Niet alleen willen we uitleggen hoe de kerk in elkaar zit, we willen vooral aan de jongeren tonen hoe christelijke waarden belangrijk zijn om door het leven te wandelen.

We komen zo’n zestal keer per jaar samen met de hele groep vormelingen. Deze bijeenkomsten gaan door op zaterdagvoor- en namiddag. Daarnaast doet elke vormeling gedurende het jaar één engagement. Er is ook nog een ouderavond voorzien tegen het vormsel aan, ook een groepsdag en enkele repetitiemomenten. We werken samen naar het vormsel toe op zaterdag 27 mei 2017 !